ارم فروت با همکاری یک گروه از تحصیلکردگان  فارس و بر اساس مطالعات میدانی،نیازسنجی عمومی،تجربیات کسب و کارهای مبتنی بر پلتفرم دیجیتال و تجارب پروژه های مشترک در اسفندماه 1398 بنا گردیده است.در این پلتفرم ما به دنبال خلق ارزشهایی از جنس تجربه و ایجاد خدمات جدیدی هستیم که بتواند بر فرهنگ مصرف و زندگی شهروندی مان در شیراز تاثیرگذار باشد.ارم فروت به تقسیم و رعایت منافع شهروندی می اندیشد و باور دارد با تغییر زیرساختهای شهری و ایجاد انتخابهای متنوع و جدید برای شهروندان شیرازی می تواند به خلق شهروند ناب یاری رساند.

این پلتفرم آمده تا ضمن ایجاد بسترهای لازم برای فروش و تحویل محصولات تازه و با کیفیت و قیمتهای رقابتی در فازهای بعد شهروندان شیرازی را با تجارب جدیدتری در بهره گیری از بازارهای اینترنتی آشنا سازد.


 

 

 

 

 


 

 

اینستاگرام : eramfruit

پست الکترونیک : info@eramfruit.ir

پشتیبانی  9 صبح تا 7 شب : 09056218880